Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

ÖZET İÇERİĞİ: Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (ilk paragrafta çalışmanın önemi ve kapsamı, ikinci paragrafta çalışmanın amacı, yöntem, bulgular ve sonuçlara yer verilmelidir) içermelidir. Henüz tamamlanmamış, devam eden araştırmalarda muhtemel sonuçlara yer verilmelidir. Kongrede sunulacak bildiriler teorik ve/veya uygulamalı özgün çalışmalar şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Tam metin kitabında yazım hataları olmaması için aşağıda yer alan hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

1. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
2. Bildiri tercihen Türkçe ya da İngilizce hazırlanabilir. Ancak bildiri Türkçe hazırlansa dahi hakem kuruluna sunulabilmesi için İngilizce özetinin de olması gerekmektedir.
3. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
4. Çalışma poster olarak sunulmak isteniyorsa mutlaka çalışma başlığında parantez içinde belirtilmelidir.
5. Posterler maksimum A0 (84,1 cm x 118,9 cm) boyutunda olmalıdır. Yazılar en az bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
6. Yazarların belirtilen poster sunum tarihinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir. (Poster metinleri, bildiri son teslim tarihine kadar tam metin olarak iletilmelidir.)

* Örnek şablon için tıklayınız.
** Özet göndermek için tıklayınız.
*** Gönderilen özetlerde bir yazarın ismi en fazla 3 farklı bildiride geçebilir.

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme; araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilim Kurulu’nca yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin bildiri gönderme sistemine kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.