Sosyal Program

ÜCRETSİZ TURLAR
Gezi Adı Tarihi
  Ohrid Gölü Gezisi 27 Haziran 2018


* Makedonya’nın manevi, kültürel ve turizm merkezi Ohrid şehrindeki aynı isimli Ohrid Gölü, ülkenin olağanüstü bir geçmişi ve şaşırtıcı doğal güzelliklerinden sadece bir tanesi. Gölü sarmalayan dağların gölün yeşile çalan berrak sularında bıraktığı izlerin seyrine doyum olmuyor.Balkanlar’ın kalbinde, Makedonya ve Arnavutluk arasında yer alan Ohrid Gölü, Avrupa’nın en eski gölü. Göl alanının yaklaşık üçte ikisi Makedonya’ya, üçte biri de Arnavutluk’a ait.

Aynı zamanda dünyanın en eski göllerinden birisi olan Ohrid, 4 milyon yıl önce tektonik hareketler sonrası, kireçtaşı kayalıkları üzerinde oluşmuş. Ohrid Gölü’nü bu kadar özel yapan şey ise, hem yer altı, hem de dağlardan gelen suyla beslenmesiyle kristal berraklığındaki sularının her 10 yılda bir tamamen yenilenmesi.Baykal Gölü ve Tanganyika Gölü ile benzer doğal özelliklere sahip göl, 289 metre maksimum derinliği ile, tüm Balkan Yarımadası’nın da en derin gölü.
Gölde 200’den fazla eşsiz ve endemik türler yaşıyor. Göl kıyısındaki sazlık ve sulak alanlar, yüzlerce tepeli pelikan, pasbaş ördek, kuğu,benekli kartal, ve imparator kartal gibi nadir ve tehdit altındaki türler olmak üzere, bir çok su kuşları için kritik yaşam alanı sağlıyor.

Ohri Gölü, 1979 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yerini almış. Gölün bulunduğu Makedonya’nın hiç kuşkusuz en güzel şehri Ohrid, iyi korunmuş eski şehir bölgesi, Orta Çağ dönemine kadar uzanan hisarları, kiliseleri, manastırları ve eski camileri ile her yıl binlerce turisti kendine çekiyor.

PAKET TUR KAPSAMINDA Gezi Adı Tarihi
  Yunanistan / Selanik 26 Haziran 2018
  Makedonya / Bitola 26 Haziran 2018

* Atatürk ve Selanik

Selanik Yunanistan’ın ikinci en büyük kentidir. Makedonya bölgesinin Yunanistan içinde kalan kesiminin başkentidir. Selanik şehri Osmanlı ve Bizans imparatorluklarının ikinci önemli şehiri olarak altın dönemlerini yaşamıştır. Selanik şehir merkezinde yaklaşık 300 bin kişi yaşamaktadır. Bu nüfus Selaniğe bağlı köyler ve yerleşim birimlerininde eklenmesiyle 800 bin’e ulaşmaktadır. Metropolitan Selaniğin nüfüsu 1 milyon 100 bin’dir. Selanik Balkanların İstanbul’dan sonra başkent olmayan şehirler arasında en büyük ikinci şehridir. Selanik aynı zamanda Yunanistan’ın ikinci büyük ekonomik, endüstriyel ve ticari merkezidir. Festivaller, hareketli yaşam tarzı ve sanat etkinlikleri sayesinde Selanik Yunanistan’ın kültürel başkenti olarak tanımlanmaktadır. Selanik uluslararası ticaret fuarı ve Selanik Uluslararası film festivali bu etkinliklerden sadece ikisidir.

Mustafa Kemal’in doğduğu ve öğrenim hayatına başladığı Selanik, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki en gelişmiş şehriydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında doğduğu ev günümüzde müze olarak işlev görmektedir. Eski adı Islahhane caddesi günümüzdeki adı Apostolou Pavlou caddesi olan caddede Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu ile aynı yerleşkede bulunmaktadır.

* Atatürk ve Manastır (Bitola)

Makedonya Cumhuriyeti ’nin güneybatısında yer alan ve aralarında Manastır ya da Monastir’in de bulunduğu başka isimlerle de anılan Bitola yönetim, kültür, endüstri, ticaret ve eğitim merkezidir. Pelagonya Vadisi’nin güney kısmında, Baba ve Nidže dağlarıyla çevrili ve Makedonya ile Yunanistan arasındaki Medžitlija-Níki sınır kapısının 14 km kuzeyindedir.

Adriyatik Denizi’nin güneyini Ege Denizi ve Orta Avrupa’ya bağlayan önemli bir bağlantı noktasıdır. Osmanlı döneminde Manastır adını taşıyan kent, İttihat ve Terakki’nin de en önemli merkezlerinden biri olmuştur.Şehir 1382 yılında I.Murad döneminde Timurtaş bey tarafından Türk Topraklarına katılmış, 1912 Balkan Harbi’nde Osmanlı’nın elinden çıkmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün de askeri eğitimini aldığı Manastır Askeri İdadisi (1896-1898) bu şehirdedir. Günümüzde müze olarak kullanılan okulun ikinci katında Mustafa Kemal Atatürk için ayrılmış bir bölüm vardır. Pek çok Avrupa ülkesinin konsoloslukları Bitola’da olduğundan Osmanlı döneminden beri “konsoloslar şehri” olarak da bilinir. 2002 nüfus sayımına göre ülkenin ikinci büyük şehridir.

Bitola Belediyesi’nin yönetim merkezi olan Bitola aynı zamanda bölgedeki en eski şehirlerden biridir. M.Ö. 4. yüzyılın ortalarında Makedon kral II. Philip tarafından Heraclea Lyncestis adıyla kurulmuş ve Osmanlı egemenliği sırasında Selanik ile birlikte Osmanlı Rumeli’sinin iki egemen şehri olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri eğitimi aldığı Manastır Askeri İdadisi, Saat Kulesi, Yeni Camii, İshakiye Camii, Manastır Bedesteni, Tarihi Postane, Heraklea ve St.Bogorodica Kilisesi şehrin görülmesi gereken en önemli yerleridir. Şehri rahatlıkla yürüyerek gezebilir, kent meydanını ve tarihi eserleri görebilirsiniz.

 

ÜSKÜP GEZİSİ Tarih Kapsam
25 € 29 Haziran 2018 Ulaşım + Rehberlik
     


Üsküp
Makedonya’nın başkenti Üsküp, ülkenin tek büyük akarsuyu Vardar Nehri’nin iki kıyısında kuruludur. Bir yakada Arnavutlar ve Müslümanlar, diğer tarafta Ortodoks Hıristiyanların yaşadığı kent aynı zamanda tarihi bir Osmanlı yerleşimidir. Kentte Makedonlardan sonra Arnavutlar ikinci, Türkler üçüncü etnik grup olma özelliğine sahip. Makedonlar Üsküp’ü Skopje olarak adlandırıyor. Ülkenin adı büyük tartışmalara sebep oluyor. Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in dört daimi üyesi ile birlikte birçok ülke burayı Makedonya olarak tanırken, Yunanistan’ın baskısıyla bir grup da Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti isminde ısrar ediyor. Birleşmiş Milletler de ikinci grupta yer alıyor. Bu durum özellikle Yunanistan’dan Makedonya’ya geçişlerde sorun yaratabiliyor.